Notice of annual general meeting in Deep Value Driller AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Deep Value Driller AS for 2024

Deep Value Driller AS kaller med dette inn til ordinær generalforsamling som avholdes tirsdag 14. mai 2024 kl. 11:00 i Selskapets forretningskontorer i Munkedamsveien 45F, 8. etasje, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeierne har mulighet til å delta digitalt på generalforsamlingen via Microsoft Teams.

Aksjeeiere oppfordres til å delta på møtet ved å avgi forhåndsstemmer eller ved å gi fullmakt til styreleder med stemmeinstruks. Se mer informasjon i innkallingen nedenfor.

I forkant av møtet kan aksjeeiere registrere stemmer mv. elektronisk i VPS ved å følge denne lenken.

Vennligst se innkallingen til ordinær generalforsamling for 2024 i PDF-format nedenfor:

 

//

 

Notice of annual general meeting of Deep Value Driller AS for 2024

Deep Value Driller AS hereby calls for its annual general meeting to be held on Tuesday, 14 May 2024 at 11:00 CEST at the Company’s offices at Munkedamsveien 45F, 8th floor, 0250 Oslo, Norway. The shareholders may participate digitally at the general meeting via Microsoft Teams. Shareholders are encouraged to attend the general meeting by casting their votes in advance or by granting a proxy to the chair of the board with voting instructions. See further details in the notice below.

 

Prior to the meeting, shareholders may register votes etc. electronically through VPS by following this link.

Please find the notice of the annual general meeting for 2024 in PDF-format below: